The Casemanagement Company biedt:

• resultaat
• kostenverlaging
• duidelijkheid
• kennis / ervaring

Verzuimmanagement is een complex vakgebied. Vanwege de telkens veranderende wet- en regelgeving. De specifieke financieel-juridische kennis die nodig is. Het soms moeizame contact met werknemers. De bedragen die ermee gemoeid zijn. Goede casemanagers bieden in dit spanningsveld van regelgeving, relatiemanagement en vakinhoudelijke kennis uitkomst.

The Casemanagement Company beschikt over die casemanagers die vanuit hun expertise en ervaring er voor zorgen dat de schade veroorzaakt door verzuim geminimaliseerd wordt. Door de inzet van casemanagers van de The Casemanagement Company zal de schadelast van het verzuim beperkt worden.

Onze casemanagers kunnen op drie manieren ingezet worden.
• interim – voor organisaties die tijdelijk (extra) capaciteit of expertise willen inhuren;
• projectbasis – voor organisaties die eenmalig (een deel van) de processen willen aanpakken;
• vast – The Casemanagement Company biedt ook werving- en selectie voor organisaties die hulp willen bij het aanstellen van een casemanager.

The Casemanagement Company heeft altijd een casemanager met kennis van zaken in huis die uw organisatie kan ondersteunen bij verzuimmanagement, zowel op dossier- als op organisatieniveau. Ook wanneer het speelveld opnieuw verandert door nieuwe wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk dat onze experts experts blijven. Daarom zorgen we voor kennisdeling tussen onze casemanagers onderling, maar ook met externe partijen. Ook bieden we onze professionals training en coaching.