The Casemanagement Company

TOPREGISSEURS IN VERZUIM

The Casemanagement Company brengt werkgevers en casemanagers samen.

Verzuimmanagement is een complex vakgebied. Vanwege de telkens veranderende wet- en regelgeving en de specifieke financieel-juridische kennis die nodig is. Maar ook de bijkomende emoties maken het extra complex.

Goede casemanagers bieden in dit spanningsveld van regelgeving, relatiemanagement en vakinhoudelijke kennis uitkomst. The Casemanagement Company beschikt over die casemanagers die vanuit hun expertise en ervaring ervoor zorgen dat de schade, veroorzaakt door verzuim, niet alleen inzichtelijk maar ook gemonitord en geminimaliseerd wordt; een passende oplossing voor zowel werkgever als werknemer.

Wat heeft The Casemanagement Company jouw bedrijf te bieden?

Resultaat
Kennis
Ervaring
Duidelijkheid
Kostenverlaging

Altijd up-to-date kennis in huis

The Casemanagement Company heeft altijd een casemanager met kennis van zaken, die jouw organisatie kan ondersteunen bij verzuimmanagement. Zowel op dossier- als op organisatieniveau. Ook wanneer het speelveld opnieuw verandert door nieuwe wet- en regelgeving.

Wij vinden het belangrijk dat onze casemanagers experts zijn en blijven. Daarom zorgen we voor kennisdeling tussen onze casemanagers onderling, maar ook met externe partijen. Ieder kwartaal bieden we onze professionals training en coaching.

Inzet van casemanagers

Onze casemanagers kunnen op drie manieren ingezet worden:

Interim

voor organisaties die tijdelijk (extra) capaciteit of expertise willen inhuren

Projectbasis

voor organisaties die eenmalig (een deel van) de processen willen aanpakken

Vast

The Casemanagement Company biedt ook werving- en selectie voor organisaties die hulp willen bij het aanstellen van een casemanager

"Eigen regie bij verzuim werkt niet"

Verzuimspecialist Hanneke Pasnagel kent geen enkele organisatie waar het eigenregiemodel rond de aanpak van verzuim werkt. Verzuim is een aparte discipline binnen HR. Daarin moet je je specialiseren om succes te boeken. In het artikel op PWnet vertelt Hanneke waarom re-integreren topsport is.

Lees meer