Wat kunt u van onze casemanagers verwachten?

  • Maken de geldstromen verbonden aan Sociale Zekerheid zichtbaar;
  • Leveren organisatie- en procesvoorstellen ten behoeve van beheersing van kosten rondom verzuim;
  • Hebben de focus op snelle en optimale benutting van mogelijkheden;
  • Zijn de schakel tussen in- en externe actoren (werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere professionals);
  • Hebben een goede relatie met het UWV;
  • Denken vanuit twaalf jaar schadelastbeheersing;
  • Zijn door continue bijscholing altijd op de hoogte van nieuwste wet- en regelgeving;
  • Kunnen alleen voor The Casemanagement Company werken als zij ervaring hebben bij diverse opdrachtgevers en over een bewezen trackrecord beschikken.
Casemanagers

Onze way of working

De verzuimmanager richt zich op alle relevante issues op beleidsmatig en strategisch organisatieniveau rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Doel is regievoering en optimale inrichting van de organisatie over de geldstromen Sociale Zekerheid. 

Een goede casemanager inzetbaarheid neemt de regie op alle spanningsvelden in de eerste 104 weken, door een juiste afstemming en benutting van mogelijkheden met interne en externe partijen. Een verlaging van het kortdurend en langdurend ziekteverzuim en optimale re-integratie inzet zijn een onderdeel hiervan.

Ook na 104 weken houdt de casemanager de regie. Als werkgever heeft u namelijk een groot financieel belang bij de arbeidsongeschiktheid van een werknemer die de WGA instroomt. Om een optimaal resultaat te kunnen bewerkstelligen is een actieve samenwerking met onder andere medische experts, arbeidsdeskundigen, juristen en het UWV essentieel. Wij zijn ons ervan bewust dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen onze inzet en uw succes, daarom stellen wij hoge eisen aan onze casemanagers. Daarbij zijn daadkracht en doelmatigheid belangrijke functiekenmerken. Wij selecteren niet alleen op cv maar met name op aanbevelingen.

Kennis en scholing

Vier maal per jaar vindt er een intervisie en bijscholing plaats. Casemanagers, praktijkondersteuners bedrijfsarts, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, juristen en specialisten gaan samen in gesprek tijdens een multidisciplinaire sessie.

De kennis en ervaringen die we delen geven input om met dezelfde bril net iets anders te kunnen kijken. We maken gebruik van elkaars expertise met als doel onderscheid te maken en altijd het beste advies aan de klant te kunnen blijven geven.

We hebben allemaal 1 gemene deler: passie voor ons vak!

Praktijkondersteuners bedrijfsarts

Naast strategisch adviseurs of verzuimmanagers, zijn er ook casemanagers die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts gesprekken voeren met arbeidsongeschikte werknemers. Dit zijn de zogenaamde Praktijkondersteuners bedrijfsarts (POB).

Praktijkondersteuners bedrijfsarts zijn goed opgeleide specialisten in casemanagement en re-integratie, die onder de volledige verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts taken bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie uitvoeren.

The Casemanagement Company levert zelf geen POB’s, maar hiervoor verwijzen wij u graag door naar Belastbaarheid.nu